BESØK OSS:

Vi ligger rett over parkeringsplassen for Norsk Luftfartsmuseum

Gådistanse fra Bodø Sentrum er ca 2 km