Gjennom unike læringsopplevelser vil vi gi barn over hele verden gleden ved å mestre realfag

Vårt formål er å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi, og gjennom dette bidra til at flere velger en realfaglig utdanning. Sammen med våre nettverk sørger vi for at konseptene varer lenge og når mange! 

Stiftelsen FIRST Scandinavia har siden år 2000 utviklet og gjennomført konsepter og prosjekter innen realfagene for over 500 000 barn og unge. FIRST LEGO League Scandinavia (FLL) og Newton er våre to største og viktigste konsept, hvor vi har pågående prosjekter i 80 byer.

I tillegg til våre aktiviteter i Skandinavia har vi vært involvert i å implementere og organisere arrangement, utvikle prosjekter og gjennomføre opplæring av lærere og organisasjoner i andre land. Vi har blant annet gjennomført aktiviteter i De Forente Arabiske Emirater,  Japan, Tyrkia, Grønland, Litauen, Island, Russland, og flere andre land i Sentral-Europa. 

FIRST Scandinavia har hovedkontor i Bodø og arbeidet springer ut av to selskaper. Den ideelle stiftelsen FIRST Scandinavia (stiftet i år 2000) har utviklet, eier og drifter konseptene FLL og Newton. Selskapet FIRST Scandinavia Partner AS (stiftet i år 2010) er en offisiell samarbeidspartner til stiftelsen og håndterer blant annet formidling, service og support av varer og tjenester for stiftelsen og konseptene FLL og Newton. 

Vår målsetning er at vi gjennom stiftelsen og selskapet skal være en totalleverandør av spennende utdanningskonsepter innen naturvitenskap, teknologi og realfag gjennom et bredt sammensatt team med ulike kompetanser og faglig bakgrunn.